Polisi Peribadi/Privacy Policy

Kaedah-Kaedah dan Peraturan-Peraturan

Kumpulan Media Karangkraf (54 179-V) (“Karangkraf”) adalah sebuah syarikat majalah penerbit, yang juga menyediakan multimedia dan laman web interaktif www.karangkraf.com (“karangkraf.com”) serta aplikasi mobile yang terdapat di Google play store dan apple apps store.

Kenyataan ini disediakan untuk menunjukkan komitmen dan kesungguhan menyediakan bahan-bahan dan perkhidmatan yang boleh digunakan dalam aplikasi mobil yang berkualiti. Melayari aplikasi ini adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang dinyatakan di bawah. Dengan menggunakan aplikasi ini bermakna anda menerima perjanjian ini.

Penggunaan Perisian/Sistem Operasi (Availability)

Aplikasi ini boleh digunakan oleh pengguna telefon pintar sistem operasi iOS dan Android OS. Aplikasi ini boleh digunakan pada setiap masa. Walau bagaimanapun, anda perlu maklum bahawa aplikasi ini memerlukan talian internet dan rangkaian telefon mudah alih. Oleh itu, kualiti dan capaian aplikasi ini boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kawalan Karangkraf.

Hak Cipta

Semua bahan yang disiarkan termasuk artikel, grafik, gambar dan video adalah tertakluk kepada dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia. Pengubahsuaian sebarang bahan dari aplikasi ini atau penggunaan untuk tujuan lain merupakan pelanggaran hak cipta Karangkraf. Penggunaan bahan-bahan dari aplikasi ini ke aplikasi lain atau peranti (device) mudah alih adalah dilarang. Apa-apa bahan aplikasi yang dimiliki, dikendalikan, dilesenkan atau dikawal oleh Karangkraf tidak disalin, dihasilkan semula, dimuat turun, dihantar, atau diedarkan dalam mana-mana cara. Semua nama, simbol, logo dan tanda perdagangan digunakan dalam aplikasi, kecuali yang dinyatakan sebaliknya, adalah tanda dagangan dimiliki atau digunakan di bawah lesen Karangkraf. Penggunaan tanda-tanda dagang atau bahan-bahan lain di aplikasi ini adalah dilarang.

Forum Awam

Terdapat aplikasi mobil terbitan Karangkraf menyediakan ruang untuk bahagian pengguna idea dan pendapat mereka. Mereka yang mengemukakan pendapat atau cadangan hendaklah bertanggungjawab bagi kenyataan yang dibuat. Karangkraf.com hak untuk mengedit atau tidak menyiarkan apa-apa pendapat anggap boleh menjejaskan orang ramai. Anda setuju bahawa karangkraf.com tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kandungan yang mengancam, memfitnah, lucah, menyinggung atau menyalahi undang-undang atau kelakuan mana-mana pihak lain atau sebarang pelanggaran ke atas hak-hak orang lain, termasuk harta intelek yang berkaitan dengan aplikasi ini.

Iklan

Terdapat aplikasi mobil terbitan Karangkraf yang mempunyai pautan ke laman-laman Internet lain yang dimiliki oleh pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web berkaitan atau mana-mana pautan pada halaman. Dalam aplikasi ini terdapat juga iklan-iklan daripada pihak ketiga yang mempunyai pautan ke laman web masing-masing. Anda perlu merujuk kepada laman-laman ini untuk maklumat lanjut mengenai pengiklan dan produk dan atau perkhidmatan yang diberikan. Dalam beberapa kes, iklan mungkin mempunyai tawaran yang anda boleh menerima dengan menghubungkan ke laman web pengiklan dan ikut arahan yang diberikan. Karangkraf tidak membuat tawaran itu dan pengiklan adalah semata-mata bertanggungjawab untuk tawaran yang dibuat dan penghantaran apa-apa barang atau perkhidmatan yang anda beli daripada laman web pihak ketiga. Karangkraf tidak akan bertanggungjawab untuk arahan yang dibuat secara langsung oleh pengguna kepada pengiklan ke atas respon sebarang iklan yang disiarkan di aplikasi. Pengiklan di aplikasi terbitan Karangkraf memahami dan bersetuju bahawa Karangkraf tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan dan kesahihan maklumat yang dihantar oleh pengguna dalam mana-mana bentuk interaktif.

POLISI DATA PERIBADI KARANGKRAF

Berkuatkuasa 15 November 2013, kami, Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd dan syarikat-syarikat bersekutu dengannya (“Karangkraf”) telah menguatkuasakan POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI KARANGKRAF yang selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

Di mana POLISI PERLINDUNGAN DATA PERIBADI KARANGKRAF menyokong kesemua 7 prinsip perlindungan data peribadi :

PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

  • Prinsip Am
  • Prinsip Notis dan Pilihan
  • Prinsip Penzahiran
  • Prinsip Keselamatan
  • Prinsip Penyimpanan
  • Prinsip Integriti Data
  • Prinsip Akses

Kami komited untuk melindungi Data Peribadi semua pelanggan yang kami berurusan. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Polisi ini, sila hubungi kami menerusi pegawai kami seperti di bawah:

Jawatan: Eksekutif Pangkalan Data Audiens dan MyKraf (Audience & MyKraf Database Executive)

Telefon: +603 5101 7388 antara 9.00 pagi – 5.00 petang, Isnin – Jumaat.

Dan untuk maklumat lebih lanjut sila layari laman sesawang kami di : http://www.karangkraf.com/ppdpk

Penafian

Aplikasi terbitan Karangkraf tidak menjamin bahawa bahan-bahan di aplikasi ini bebas daripada kesilapan, dan kesilapan akan diperbetulkan, atau laman web atau server yang ada adalah bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain. Aplikasi terbitan Karangkraf digunakan adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri. Anda mesti menilai menanggung segala risiko ke atas apa-apa yang berkaitan dengan penggunaan mana-mana maklumat yang terkandung di laman web, termasuk kepercayaan ke atas ketepatan, kesempurnaan atau faedah kegunaan apa juga kandungan. Anda perlu mendapatkan nasihat persendirian anda sendiri berhubung maklumat demikian. Walaupun kami akan menggunakan ikhtiar yang munasabah untuk mengekalkan kandungan, kami tidak akan memikul tanggungjawab untuk menyediakan sokongan atau perkhidmatan mengawalselia keatas kandungan. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau ingin penjelasan mengenai apa-apa perkara yang berhubungan Aplikasi terbitan Karangkraf, anda boleh hantar ke [email protected]

Dimiliki

Dimiliki oleh Kumpulan Media Karangkraf. Sebarang pertanyaan, emel ke [email protected]