• HARI ini mahu tak mahu kita semakin bergantung pada telefon pintar. Ibarat menangguk di air keruh, penjahat atau lebih tepat pencuri cuba mengambil kesempatan menggunakan platform ini.
  • PRIHATIN nasib golongan belia tercicir dari pekerjaan, pendidikan dan latihan formal atau istilah lebih dikenali Not in Employment, Education and Training (NEET), Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran (PKPB) menagih perhatian.
Now Playing Pelaksanaan Tren Skypark Link

Pelaksanaan Tren Skypark Link, Bersama Pengurus Besar Perkhidmatan Komuter KTM Berhad Khair Johari Ishak